Thursday, November 28, 2019

Lina Lund: Fick frågan om hur kraven för att bli medborgare skiljer sig åt mellan Tyskland och Sverige. Faktum är att det är betydligt lättare att bli medborgare i Sverige än i de flesta andra jämförbara länder.Lina Lund

@linalund

Berlin correspondent for the Swedish national newspaper Dagens Nyheter.
Berlin, Deutschland