Wednesday, June 26, 2019

Peter Sellei: Att vara taltratt åt den iranska regimen är @svt objektiva reklam!

Peter Sellei

@PeterSellei


Sådär allmänpolitiskt intresserad