Friday, June 07, 2019

Mustapha Panshiri: Det är en ynnest att få leva och verka i Sverige. Ett land som har gett oss förutsättningar att lyckas med det vi har företagit oss. Det är ett land som vi har att tacka för så mycket. Ett land som är väl värt att försvara och fira. Glad nationaldag! Med @AmidCallisMustafa Panshiri

@Panshiri_M

Fd polis. Föreläsare och tillsammans med Jens Ganman författare till boken ”Det lilla landet som kunde”
Linköping, Sverige