Friday, May 17, 2019

Johan Westerholm, Ledarsidorna.se: Den våldsbejakande islamistiska miljön under press. Muslimska Brödraskapet taktikanpassar genom ombud

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://ledarsidorna.se/2019/05/den-valdsbejakande-islamistiska-miljon-under-press-muslimska-brodraskapet-taktikanpassar-genom-ombud/

Den våldsbejakande islamistiska miljön under press. Muslimska Brödraskapet taktikanpassar genom ombud


  • Fredag 17 Maj 2019


Hela den islamistiska miljön är idag under stark press. Den salafistiska, uttalat våldsbejakande, har börjat känna av detta. Den islamistiska, våldsförlåtande, kan dock leva vidare för en tid.  Men att en granskning inletts också av denna står ställt bortom varje tvivel även om det Muslimska Brödraskapet gör allt de kan för att tona ner sin verksamhet. 

...


Muslimska Brödraskapet har sedan Dr Magnus Norells kunskapsöversikt till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, långsamt och metodiskt arbetat för att tona ner sin närvaro i Sverige.  Detta har skett på flera arenor. Dels genom att en av de ursprungliga rapportförfattarna till kunskapsöversikten ändrat position.
Docent Aje Carlbom, en av medförfattarna till kunskapsöversikten där Muslimska Brödraskapets etablering i Sverige konstaterades menar idag istället att organisationen inte finns alls i Sverige förutom vissa lösa personkopplingar men även att något missionsarbete, Dawa, genom studieförbundet Ibn Rushd inte förekommer. 
Detta trots att Muslimska Brödraskapets andlige ledare sedan tio år konstaterat att alla i FIOE ingående organisationer är del av det Muslimska Brödraskapet, dels att studieförbundet Ibn Rushd själva explicit skriver att de bedriver Dawa som del av sin verksamhet. Detta finns återgivet i bland annat verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser och presenteras som en mycket lyckad satsning. Detta har gått docent Aje Carlbom helt förbi som dessutom landar i slutsatsen att Muslimska Brödraskapet inte utgör ett säkerhetspolitiskt hot i Europa eftersom Brödraskapet inte kan kopplas till någon terroraktivitet i Europa.
”Muslimska Brödraskapet får gärna mörda och tortera judar, kristna och shiamuslimer någon annan stans men inte i Sverige eller Europa. Det bryr vi oss inte om. Att de predikar här nämner vi inte för någon”.
är en rimlig sammafattning av rapporten till MSB och ytterst regeringen. Aje Carlboms rapport används idag i Regeringskansliet som ett viktigt underlag.
Att Brödraskapet, i detta fall genom de nu nedlagda Muslimska familjedagarna genom åren metodiskt och strukturerat bjudit in jihadistförespråkare och öppet antisemitiska predikanter berör inte Carlbom med en rad. Inte heller att Brödraskapets mer militanta företrädare i Mellanöstern deltar inte bara i öppna strider tillsammans med Al Qaida och medverkar till folkmord på kristna berör Carlbom. 
Ledarsidorna har tidigare beskrivit den svenske medborgaren Tarif el Sayyed Issa, öppet medlem i Muslimska Brödraskapet, som 2014 anslöt sig till Fath-armén. Fath-armén ingick tillsammans med al Qaida i al Nusra-fronten som bland annat deltog i folkmordet på kristna i Idlib i Syrien. Men eftersom folkmordet genomfördes i Syrien och inte Europa utgör Brödraskapet enligt Carlbom teser inte ett säkerhetspolitiskt hot.
Ett annat försök till ompositionering och nedtoning av Muslimska Brödraskapet svarar professor Mattias Gardell för. Tillsammans med Myndigheten för Stöd till Trossamfund arrangerades under 2018 ett seminarium vid Uppsala Universitet om bland annat Muslimska Brödraskapet tillsammans med Ibn Rushd. Ledarsidorna kunde dels avslöja detta men även genom full dokumentation av seminariet delge det för allmänheten då SST vägrade, trots att utrustning fanns, webbsända seminariet.
Trots att Ibn Rushd har bland annat Mohammad Temsamani anställd så gavs intrycket att studieförbundet knappt kände till Brödraskapet. Temsamani är ansvarig för trosfrågor vid studieförbundet och har dessutom ingått i Mohammed Mursi, Egyptens förre president och företrädare för Muslimska Brödraskapets politiska gren, stab under dennes valrörelse. Och trots att Muslimska brödraskapet själva designerat medlemskap i FIOE som att vara en del av rörelsen samt slutligen att Ibn Rushd metodiskt och återkommande bjudit in företrädare till bland annat de Muslimska familjedagarna.
Idag är, kan Ledarsidorna avslöja, studieförbundet satt under särskild granskning av Folkbildningsrådet, den förening utan egentlig insyn, som på regeringens vägnar fördelar pengar till studieförbunden. Denna granskning är initierad av Folkbildningsrådet själva efter att Ledarsidorna.se samt opinionsbildaren Rebecca Uvell återkommande kunnat avslöja oegentligheter. Vad denna interna granskning kommer resultera i är okänt men Omar Mustafa, som sitter i bland annat Folbildningsrådets representantskap, deltar inte längre i representantskapets möten enligt uppgift till Ledarsidorna
Hela den islamistiska miljön är idag under stark press. Den salafistiska, uttalat våldsbejakande, har börjat känna av detta. Den islamistiska, våldsförlåtande, kan dock leva vidare för en tid. 
Men att en granskning inletts också av denna står ställt bortom varje tvivel även om det Muslimska Brödraskapet gör allt de kan för att tona ner sin verksamhet. Där docent Aje Carlboms positionförflyttning, med rena faktafel i underlaget till MSB och regeringen, bara är en del av försöken att justera bilden.
Not: Ledarsidorna.se sökte Carlbom i anslutning till publiceringen av rapporten men han har inte svarat.

Om Ledarsidorna.se

Skärmavbild 2015-08-18 kl. 19.29.39
Ledarsidorna.se är ett politiskt obunden webbaserat nyhetsmagasin. Systemkritisk, konsekvensneutral och ständigt i opposition.
Läsare, som tycker att kvaliteten är bra nog, får gärna donera i efterhand eller donera en, två eller tre kronor per dag i form av en månadsdonation. Ledarsidorna.se “ägs” därmed av sina läsare till skillnad från andra motsvarande aktörer. Ledarsidorna.se bygger sina texter mer på klassisk journalistik i Torgny Segerstedt´s, Ture Nerman och Kjell Albin Abrahamsons anda. Konsekvensneutral och utan lojalitetsband till ägargrupper.
Ledarsidorna.se förhåller sig endast till fakta, den verklighet vi upplever och våra läsare. Inga ägargrupper.
Alla donationer, stora som små, periodiska eller som engångs, går direkt in i verksamheten för att för var tid gällande branchavtal arvodera krönikörer, journalister, illustratörer, fotografer och webkostnader. Ingenting är gratis eller tvingas underhållas med bidrag och det som är gratis eller bidragsberoende är sällan eller aldrig värt någonting.
Redaktör och utgivare är Johan Westerholm.