Monday, April 22, 2019

Bo Theutenberg: Från 217-08-05. Bevis KGB direktstyrde vänsteraktivister. Vänsterns värdegrund = KGB:s (FSB:s m fl) lögner o desinformation. Gäller lika mycket idag.

Bo Theutenberg

@theutenberg


Professor i folkrätt. UD:s Folkrättssakkunnige/Ambassadör under kalla kriget. Tjänstgjorde incidentberedskapen och Försvarsstabens Op2 under kalla kriget.