Tuesday, April 30, 2019

צרות האופקים הצורמת של אירלנד

https://he.gatestoneinstitute.org/13853/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%9C%D7%A0%D7%93-%D7%97%D7%A8%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

צרות האופקים הצורמת של אירלנד  • החקיקה אירית, האוסרת ייבוא טובין מיישובים ישראליים מעבר לקווי שביתת הנשק של 1949, לא זו בלבד שעומדת באופן אירוני בסתירה להצעת חוק שהועלתה בסנאט האמריקאי למניעת חרם אנטי ישראלי, אלא היא גם מפרה את חוק הסחר האירופי.
  • נראה גם, כי ל"שוחרי ההומניטריות" האיריים לא אכפת מסבלם של תושבי הרשות הפלסטינית ורצועת עזה, שממשיכים לסבול מהתעללות ומרדיפה רחבות היקף בידי מנהיגיהם הרודניים.
  • בד בבד, הזעם והחקיקה האיריים חסים על מדינות אחרות שבאמת אשמות בהפרות חמורות של זכויות אדם, פשעי מלחמה וטיהור אתני - כגון סוריה, סין, צפון קוריאה, טורקיה ורוסיה, אם נציין כמה מהן.
  • נראה כי החקיקה האירית נובעת פחות מהרצון שלפלסטינים יהיו חיים טובים יותר, ויותר מהמאמץ לעקור את ישראל מן השורש.

https://he.gatestoneinstitute.org/about/

אודות מכון גייטסטון

"הבה נוקיר את אמצעי הידע ברכות ובאדיבות. הבה נעז לקרוא, לחשוב, לדבר ולכתוב."
– ג'ון אדמס
מכון גייטסטון הוא ארגון על-מפלגתי ללא כוונת רווח המקיים קבוצות דיון בתחום המדיניות הבינלאומית וכן מייעץ בנושא. הארגון מסור לחינוך הציבור בתחומים שהמדיה המרכזית נכשלת בסיקור שלהם, הוא עושה זאת באמצעות קידום הנושאים הבאים:
  • מוסדות דמוקרטיים וחוקתיים
  • זכויות אדם
  • כלכלה חופשית ואיתנה
  • צבא המסוגל להבטיח שלום במולדת ובעולם החופשי
  • אנרגיה עצמאית
  • הבטחה שהציבור הרחב יישאר מעודכן בנוגע לאיומים על החירויות הפרטיות שלנו, הריבונות שלנו חופש הביטוי שלנו.
מכון גייטסטון עורך כנסים לאומיים ובינלאומיים, תדרוכים ואירועים לחברי המכון ולאחרים, לכל אלו מוזמנים מנהיגים, עיתונאים ומומחים אשר מנתחים, מנחים אסטרטגיה ומעדכנים את האורחים בנוגע לאירועים עדכניים, ואף מציעים פתרונות כאשר ניתן.
מכון גייטסטון מוציא לאור ספרים ואף מפרסם דוח יומי באינטרנט (http://he.gatestoneinstitute.org), אשר מציג נושאים כגון איומים צבאיים או דיפלומטיים העומדים מול ארה"ב ובעלות בריתנו, אירועים במזרח התיכן וההשלכות האפשריות שלהן, וכן השקיפות והאחריות של ארגונים בינלאומיים.
מכון גייטסטון ממומן ע"י תורמים פרטיים וקרנות פרטיות. אנו מודים לכם על תמיכתכם.

נינה רוזנוולד, נשיאה

נעמי ה. פרלמן, סגנית נשיא

אמיר טהרי, נשיא, חבר הנאמנים האירופאי