Saturday, March 23, 2019

Peter Sellei: Här tar Hezbollah emot en delegation från högerextremistiska APF-partiet som uttrycker stöd för Hezbollahs kamp mot Israel! Partiets generalsekreterare är den svenska nazisten Stefan Jacobsson.

Peter Sellei

@PeterSellei


Sådär allmänpolitiskt intresserad