Saturday, March 23, 2019

Peter Sellei: Fascinerande att ta del utav DN dagen efter att Mueller överlämnat sin rapport. Djupt begraven i löptext finns den viktigaste nyheten: inga ytterligare åtal. D.v.s utredningen har inte funnit att Trump varit i maskopi med Ryssland under valrörelsen!

Peter Sellei

@PeterSellei


Sådär allmänpolitiskt intresserad
Gått med januari 2012