Friday, March 22, 2019

Anders Samuelsen: It is fundamentally wrong that Israel as the only country in the world has an entire agenda item dedicated to it in the UN Human Rights Council. Tomorrow therefore - out of principle - Denmark will vote NO to all resolutions under #HRC Item 7. #dkpol

Anders SamuelsenVerifierat konto

@anderssamuelsen


Denne profil fører jeg ikke som udenrigsminister. Henvendelser til mig som minister om f.eks. konkrete sager bør rettes til udenrigsministeren@um.dk