Thursday, February 21, 2019

Peter Fällgren: Det är fullständigt oerhört att @margotwallstrom m.fl. utrikesministrar i EU vill utveckla relationen med denna korrupta regim, detta i direkt strid med amerikanska intressen. Det europeiska ledarskapet är i sanning en blek skugga av forna tider. Bara så det är sagt. 👇👇