Thursday, February 28, 2019

Peter Fällgren: Fullkomligt sanslöst att denne Thomas Olsson ges utrymme i svensk mediaPeter Fällgren

@pete_phellgreen

Pappa. Make. Patriot. Frihetlig höger. Samhällsbärare.
Stockholm, Sweden