Saturday, December 22, 2018

Eshtar F: #Hederskultur finns i olika helvetesgrader. I Irak fick jag smaka på det och även från araber i Sverige. Hederskultur och grupptänk/klanmentalitet hänger ihop. Här är små minnen från mitt liv

Eshtar F

@PolskaAraben

Svarar inte anonyma användare!

Stockholm