Monday, November 26, 2018

Magnus Ranstorp: Välkomnar gärna kaffe Anders för att diskutera kopplingen mellan Tro & Solidaritet, @socialdemokrat och islamism. Där finns myller av kontakt och samarbeten nu och genom åren som det är hög tid för (S) partiledning att göra upp med.

Magnus RanstorpVerifierat konto

@MagnusRanstorp


Leading Terrorism Expert since 1990. EU Radicalisation Awareness Network -Centre of Excellence Quality Manager. All views expressed here are personal
Stockholm