Saturday, December 01, 2018

Helene Odenjung (L): Vi får aldrig backa i kampen mot hedersförtryck! Kartläggningen bekräftar den bild som vi känt till länge. Den är en påminnelse om att barn och unga lever i en fruktansvärd ofrihet och utsatthet och att den ökar.

Helene Odenjung

@HeleneOdenjung


Liberal göteborgare - kommunalråd (L)  - 1:e vice partiordförande i . Gift med , mamma till tre. Vigselförrättare.
Göteborg