Wednesday, October 31, 2018

Sven-Olof Sällström (SD): En fråga: Europadomstolens förbud att kalla en pedofil profet just pedofil, gäller det bara profeten eller även dennes följare? (Frågar åt en kompis).

Sven-Olof Sällström

@SvenSallstrom


Riksdagsledamot Sverigedemokraterna