Sunday, October 28, 2018

Ledarsidorna.se: Europadomstolen kapitulerar inför islamismen

https://ledarsidorna.se/2018/10/europadomstolen-kapitulerar-infor-islamismen/

Europadomstolen kapitulerar inför islamismen


© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®

Torsdag 25 Okt 2018
En kvinna har dömts till böter för att ha riskerat den religiösa freden i Österrike av den Europeiska Domstolen för Mänskliga Rättigheter, ECHR, efter att ha förolämpat profeten Mohammed för att ha äktat en sexårig flicka under hans livstid.
Domstolsutslaget innebär, menar Europadomstolen, inskränker inte på kvinnans yttrandefrihet utan hon fälls för att genom att ha förolämpat profeten Mohammed riskerat den religiösa freden rapporterar Daily Mail och Al Arabiya.
I ett uttalande på torsdagen meddelade Europadomstolen att
”Domstolen fann särskilt att de nationella domstolarna edömt det inträffade i ett större sammanhang baserat på sökandens uttalanden och noggrant balanserat detta med rätten till yttrandefrihet med andras rätt att få sina religiösa känslor skyddas och det legitima målet att bevara den religiösa freden i Österrike. “
“Rätten fastslog att genom att betrakta de omtvistade uttalanden som gått utöver de tillåtna gränserna för en objektiv debatt och genom att klassificera dem som ett missbrukat angrepp på Profeten och Islam kan detta röra upp fördomar och hota den religiösa freden”
Domstolsutslaget, som kan läsas i länken till ECHR, öppnar för en situation där vi i praktiken har infört islamiska hädelselagar och det kommer därmed att åläggas alla och envar i samhälldebatten och i det allmänna umgänget att det är icke-muslimers skyldighet att tillse att inte muslimer blir kränkta i syfte att bevara ”den religiösa freden”.
Den yttersta konsekvensen blir att ett attentat som det mot Charlie Hebdo, den franska satirtidningen, legitimeras då den kan sägas, genom sina teckningar, kränka radikala muslimer och ”riskera den religiösa freden”. I förlängningen abdikerar Europa inför islamister och salafister.
Europadomstolen har i och med dagen infört delar av KAIROS-protokollet som förbjuder hädelse av religion i allmänhet och Islam i synnerhet. EU överger därmed de universella yttrandefriheter som skall stå över all överhet. 
Det är i Europa inte längre tillåtet att kritisera Islam eller Profeten då nu vilken muslimsk rörelse som helst, till exempel Muslimska Brödraskapet eller i Sverige Ibn Rushd, kan anklaga vem som helst för att hota den religiösa freden med sin eventuella kritik eller satir.
Redaktörens kommentar:
Bilden som illustrerar artikeln är i och med dagens domstolsutslag i ECHR vald med omsorg. Den Islamist som känner sig kränkt och att den religiösa freden är hotad kommer med stor sannolikhet nu agera med ECHR domstolsutslag i ryggen.
Detta är oberoende journalistik där vi på Ledarsidorna.se® nyttjar vår universella rätt att kritisera makten. Oavsett om det är en gud, en kung, en kejsare, en tsar, en president, en premiärminister eller annan makthavare.
Ledarsidorna.se® – Alltid i opposition.
Din försvarare av din universella rätt att uttrycka dig.
SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)