Saturday, October 13, 2018

Islamism Map: ADDED: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa: https://islamism-map.com/#!/SMFR #MuslimBrotherhood #MuslimskaBrödraskapet #Sweden #Sverige

Islamism Map

@IslamismMap


Keeping an eye on Islamist organizations in the West. 370+ organizations at: 
Gått med oktober 2015