Friday, September 28, 2018

Sven-Olof Sällström (SD): Svensk demokrati har problem. Ett av de farligaste är aktivistiska ”opolitiska regeringstjänstemän” som tycker att deras privata tyckande har företräde före demokratiskt fattade beslut. De är ett hot mot demokratin men förstår det inte själva.

Sven-Olof Sällström

@SvenSallstrom


Riksdagsledamot Sverigedemokraterna