Friday, September 28, 2018

Sifo: Fler alliansväljare ångrar hur de röstade - Omni

https://omni.se/sifo-fler-alliansvaljare-angrar-hur-de-rostade/a/karVAQ

Sifo: Fler alliansväljare ångrar hur de röstade

 Sju procent av väljarna ångrar hur de röstade i valet. Det visar en SvD/Sifo-mätning. 
– En sak som går att se är att en majoritet av de som svarat att de ångrar sig kom från det borgerliga blocket, 11 procent, jämfört med de rödgrönas 4 procent, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.
Av de som ångrat sig uppger en dryg fjärdedel att de hellre skulle ha lagt sin röst på Sverigedemokraterna. Bland alliansväljarna som ångrar sig skulle cirka en tredjedel byta parti inom blocket, en tredjedel gå till de rödgröna och en tredjedel gå till SD.
Hos de rödgröna skulle hälften av de missnöjda väljarna byta parti inom blocket och hälften skulle gå till ett alliansparti.