Friday, September 28, 2018

Anders Midby: Samma dag som; a) Israels premiärminister i FN:s generalförsamling sa att Iran har en hemlig kärnanläggning och pekade ut exakt var, så b) krävde Rättviseförmedlingen "inkluderande bokstavering". Gissa vilket Aktuellt tog upp i sin prime timesändning.Anders Midby

@whatboldness

Attorney at law. Tweets mostly in Swedish. Advokat, tid ekoåklagare. Fritidspolitiker (Kd). Privat konto.
Sävedalen,Gothenburg,Sweden.