Saturday, August 25, 2018

Darko Crncevic: Det här röstar alltså 10% på. Jonas Sjöstedt vill upphäva ägandet av privata företag

Darko Crncevic  

@daccraft


Father. Immigrant. Swedish. Fighter. Specialist and former black hat. Recently fled Sweden for Poland. My story (in Swedish):