Saturday, July 28, 2018

Simon Lindbäck: Efter gårdagens tweet har EU-vurmarna förklarat att EU är att tacka för släckningsinsatserna då de fört kommunikationen mellan länderna. Så, basically betalar vi tiotals miljarder varje år för en överstatlig telefonväxel?Simon Lindbäck

@SimonLindb4ck

Socialkonservativ antiteist och antifeminist || Regional kontaktperson för Ungsvenskarna Södermanland