Sunday, July 29, 2018

Johan Lundberg: Med tanke på att en annan får betala extra om flygplansbagaget är för tungt, känns det lite märkligt om andra kan fördröja flygningar med timmar genom politisk aktivism utan att behöva betala ett öreJohan Lundberg

@JohanLundberg

Författare. Litteraturhistoriker. Aktuell med boken Europas skugga. Om Henry James och frihetens väsen.
Stockholm