Wednesday, July 04, 2018

FMSF: I dag är det V:s dag i Almedalen. Partiet som vid varje tillfälle som givits har hyllat kommunistiska diktaturer har inte heller missat sin chans att förespråka Maduros regim i Venezuela, i vilket människor nu lider av socialistiskt förtryck enligt vänsterpartistisk modell.FMSF

@_FMSF


Fria Moderata Studentförbundet — The Confederation of Swedish Conservative & Liberal Students. Sveriges äldsta politiska studentförbund grundat 1942.
Founding member @EDSnet