Wednesday, July 04, 2018

Darko Crncevic: Ni såg väl #opinionlive när Sakine Madon tog Rossana Dinamarca (V) till skolbänken för en fullständig kross?

Darko Crncevic  

@daccraft


Father. Immigrant. Swedish. Fighter. Specialist and former black hat. Recently fled Sweden for Poland. My story (in Swedish):