Monday, June 25, 2018

Thomas Gür, SvD Ledare: Thomas Gür: Frågan om vem som är svensk är oundviklig

SvDledare

@SvDledare


SvD:s ledarredaktions twitterkonto. Följ också gärna   direkt!
Stockholm, Sweden

Paulina NeudingVerifierat konto

@paulinaneuding

Chefredaktör för . Swedish journalist, LL.M., editor in chief Kvartal. Tweets in Swedish/English.
Stockholm, Sweden