Wednesday, June 27, 2018

Sverigedemokraterna: En kartläggning som UNT har gjort visar på ett brett hedersförtryck bland unga i Uppsala. Två tredjedelar av utrikesfödda flickor i nionde klass uppgav att de inte får bestämma helt själva vem de ska gifta sig med.