Saturday, June 30, 2018

Magnus Ranstorp: Otrolig respons på vår salafism-rapport av yrkesverksamma och medborgare som själva möter lokalt intolerans, hederskultur och salafism.

Magnus RanstorpVerifierat konto

@MagnusRanstorp


Leading Terrorism Expert before & after 9/11. EU Radicalisation Awareness Network -Centre of Excellence Quality Manager. All views expressed here are personal
Stockholm