Sunday, May 06, 2018

Johan Westerholm, Ledarsidorna.se: President Mahmoud Abbas uttalanden aktualiserar andra tveksamheter

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://ledarsidorna.se/2018/05/president-mahmoud-abbas-uttalanden-aktualiserar-andra-tveksamheter/

President Mahmoud Abbas uttalanden aktualiserar andra tveksamheter

Söndag 6 Maj 2018

President Mahmoud Abbas, PA eller den Palestinska Myndigheten, ber nu om ursäkt för sina uttalanden om att Förintelsen gick att spåra till att det i grunden var judarnas eget fel. Med denna reträtt drar nu FN Säkerhetsråd tillbaka sitt fördömande av Abbas uttalande. Ett uttalande från Säkerhetsrådet måste ha samtliga 15 medlemmars stöd och efter att Kuwait dragit tillbaka sitt stöd föll initiativet som togs av USA:s ambassadör Niki Haley. 

Med uttalandet från Abbas sätts även ljuset på den palestinske företrädaren demokratiska förmågor samt med vilken legitimitet han kan anses företräda det palestinska folket.
Men att Abbas i grunden har förintelserevisionistiska övertygelser sedan lång tid är dokumenterat.  I Abbas doktorsavhandling ”The Other Side: The Secret Relationship Between Nazism and Zionism” som han disputerade på vid Patrice Lumumba University 1982 (idag Peoples’ Friendship University of Russia) i Moskva framgår dessa tankar tydligt. 
”The Other Side” blev publicerad 1984, utan källhänvisningar och är sedan dess utgiven i nyutgåvor 1997 och 2011. Doktorsavhandlingen bygger på ett antal antisemitiska vandringssägner som till exempel att dels kan inte antalet judar, sex miljoner, som gick under i Förintelsen styrkas ordentligt samt att antalet hävdas av främst Zionister för att judar ska kunna maximera de ekonomiska vinsterna maximalt.  En annan anklagelseakt från president Abbas mot David Ben Gurion och zionisterna är att de förhindrade evakueringen av 3 000 ungerska, rumänska, slovakiska och baltiska judar under andra världskriget till Palestina och därmed var delskyldiga till Förintelsen.
Så sent som 2013 försvarade Abbas sina teser publikt. Det är därmed orimligt att anta att den svenska utrikespolitiska ledningen i allmänhet och socialdemokraterna och Sida i synnerhet är omedvetna om president Abbas Förintelserevisionistiska och i grunden antisemitiska övertygelse. I detta ljus skall då Sida:s officiella linje tolkas som ges uttryck för i tidningen Omvärlden:
januari 2018 kallade Sydafrika Israel för den enda apartheid-staten i världen vid ett möte vid FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) i Genève och syftade på de särskilda policies och lagar som råder för palestinier. Ett uttalande som möttes med starka protester från Israel. 
Hur framtiden kommer att se på Israel och Palestina vet vi inte just nu. Men hur det gick i Sydafrika och hur Sverige deltog i kampen mot apartheid är historia – och att landet stängdes ute från att delta i internationella sportsammanhang tror Bertil Högberg gav nådastöten.
Sida beskriver hur Sverige genom sitt stöd till ANC bidrog till att rasera apartheidlagstiftningen i Sydafrika. Men legitimerar samtidigt med denna skrivning och jämförelse Israel – Palestinakonflikten sitt stöd till historierevisionisten Mahmoud Abbas.
För att komma till rätta med problemen kring mänskliga rättigheter (Human Rights) i konflikten inrättade Sverige tillsammans med Schweiz, Danmark, Norge och Nederländerna ett sekretariat för mänskliga rättigheter. Sekretariatets uppgift är att ta in ansökningar om stöd från lokala MR-organisationer och sedan utifrån givarländernas gemensamma kriterier presentera förslag på vilka som ska få stöd. 
Sekretariatet följer också upp de bidrag som ges och fungerar som dialogparter för de lokala organisationerna. Ledarsidorna.se och Världen Idag har tidigare rapporterat om att såväl Schweiz som Danmark fryst sitt bistånd och att Norge, en av ursprungsländerna, begärt pengarna tillbaka för projektet. 18 av de 24 mottagarorganisationer som uppbar svenskt bistånd innan samarbetsländerna drog sig ur det svenska projektet erkänner inte Israels existens och har heller inte accepterat tvåstatslösningen.
...
En dokumenterad historerevisionist med doktorstitel som för sitt eget folk begränsar grundläggande fri- och rättigheter och nekar dem allmänna val. Med svenskt bistånd och där Abbas, av Sida, implicit jämförs med Nelson Mandela.