Wednesday, November 28, 2018

Mikael Tofvesson: Rapporten om Muslimska brödraskapet finns nu tillgänglig på webben. För MSB är den ett kunskapsstöd i det systematiska arbetet i att identifiera & förstå islamistisk propaganda. Experterna är eniga: MB har inflytande i Sverige. Vad innebär detta konkret?

Mikael Tofvesson

@TofvessonMikael


Enhetschef på , skriver som privatperson på Twitter. Intresseområden: samhällssäkerhet, krisberedskap, psykologiskt försvar & påverkanskampanjer.