Monday, March 12, 2018

Lars Larsson, Samtiden: Turkiska regimanhängare infiltrerar svenska migrationssystemet

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://samtiden.nu/2018/03/turkiska-regimanhangare-infiltrerar-svenska-migrationssystemet1/
Turkiska anhängare infiltrerar Sverige. Bild: Wikimedia.

TURKISKA REGIMANHÄNGARE INFILTRERAR SVENSKA MIGRATIONSSYSTEMET

Från texten:

Anhängare och sympatisörer av Turkiets auktoritäre ledare Recep Tayyip Erdoğan har via anställningar som tolkar försökt påverka asylsökande som har kommit till Sverige. Bland annat har man uppmanat till angiveri av regimmotståndare och en kartläggning av de som befinner sig i Sverige.

...

Kan röra sig om olovlig underrättelseverksamhet enligt SÄPO
Sveriges Radio rapporterade redan förra året om att flera turkiska asylsökande hade utsatts för hot och trakasserier av deras landsmän. Man kunde också rapportera hur turkiska myndigheter hade byggt upp en omfattande underrättelseapparat med syfte att samla information om turkiska medborgare i Sverige.

Vidare framkom det att man använde sig av de 9 stycken turkiskt finansierade moskéerna runtom i landet samt den turkiska ambassaden för att bedriva arbetet. Säkerhetspolisen svarade då med att det kunde röra sig om olovlig underrättelseverksamhet.

...