Thursday, February 22, 2018

Per Ramhorn (SD): Sverige har det lägsta antalet disponibla vårdplatser i EU – 2,4 per 1 000 invånare. Bland OECD-länderna har bara Mexiko och Chile färre.