Wednesday, February 07, 2018

Marcus Westermark: Vänsterpartiet påstår sig ha tagit avstånd från sitt kommunistiska förflutna, men är det trovärdigt när Ung Vänster öppet förespråkar kommunism?


Marcus Westermark

@marcusdubbelv


Konservativ - sekulär - jämställdist. Föredrar god ton och saklighet. Anser att politisk och religiös extremism i alla former bör bekämpas. Satir kan förekomma.

Den som själv vill kontrollera om ovanstående tweet är korrekt kan undersöka följande pdf-fil från Ung Vänster:

http://ungvanster.se/wp-content/uploads/2011/01/Principprogram-2015.pdf
Principprogram
Antaget på Ung Vänsters 47:e kongress, Karlstad 14-17 maj 2015