Saturday, February 17, 2018

Johan Lundberg: När ska ansvar utkrävas för denna verklighet - många akademiker, journalister och politiker har spelat in för att Sverige kunnat bli europeiskt centrum för terrorister - många av dem kartläggs i min bok Ljusets fienderJohan Lundberg

@JohanLundberg

Författare. Litteraturhistoriker. Aktuell med boken Europas skugga. Om Henry James och frihetens väsen.
Stockholm