Thursday, February 22, 2018

Ivar Arpi, SvD: Akilov är jihadist, inte en idiot - 2018.02.21

För att läsa hela texten i Svenska Dagbladet, klicka vänligen på länken:

https://www.svd.se/akilov-ar-jihadist-inte-en-idiot

Akilov är jihadist, 

inte en idiot


Från texten:


Forskare som har intervjuat 
ideologerna bakom IS och al-Qaida 
återkommer ofta till att dessa är 
både intelligenta och skolade i islam 
(läs exempelvis 
"Way of the strangers: 
encounters with the Islamic State" 
av Graeme Wood eller 
"Salafi-jihadism: 
The history of an idea" 
av Shiraz Maher).
Och det är tydligt att Akilov, 
utifrån sina uttalanden, 
befinner sig tryggt inom 
salafist-jihadistiska traditionen. 
När han påstår att jihad är en pelare av islam, 
är han visserligen inte inom islams huvudfåra, 
utan lutar sig i stället mot Ibn Nuhaas, 
en viktig tänkare för dagens jihadister 
som dog 1411, som hävdade just detta.
...