Sunday, December 31, 2017

Tomas Brandberg, Samtiden: Vi Står Inför Ett Historiskt Valår

För att läsa hela texten av Tomas Brandberg, politiskt sakkunnig på riksdagskansliet,
klicka vänligen på länken:

https://samtiden.nu/2017/12/vi-star-infor-ett-historiskt-valar/

VI STÅR INFÖR ETT 

HISTORISKT VALÅR