Saturday, December 30, 2017

Marcus Westermark: "När Gud Moder kommer tillbaka nästa gång bär hon hijab", predikas det i Ålidhemskyrkan i Umeå.Marcus Westermark

@marcusdubbelv


Konservativ - sekulär - jämställdist. Föredrar god ton och saklighet. Anser att politisk och religiös extremism i alla former bör bekämpas. Satir kan förekomma.