Sunday, December 31, 2017

Johan Lundberg: Lars Åberg i SvD om hur på svenska universitet relativisering av hederskulturer fortsätter som om inget hänt. Nu senast med bok utgiven på StudentlitteraturJohan Lundberg

@JohanLundberg

Författare. Litteraturhistoriker. Aktuell med boken Europas skugga. Om Henry James och frihetens väsen.
Stockholm