Sunday, December 10, 2017

Dezvăluiri asupra Islamului timpuriu

http://ro.danielpipes.org/11282/dezvaluiri-asupra-islamului-timpuriu

Dezvăluiri asupra Islamului timpuriu

de Daniel Pipes
National Review Online
16 Mai 2012
Original în Engleză: Uncovering Early Islam
Traducerea în limba Română : Robert Radu Hervian
Anul 1880 a fost anul publicării unei cărţi care se situează drept cel mai important studiu asupra Islamului, apărut vreodată. Este scris în germană de către un tânăr savant Evreu Ungur, Ignaz Goldziher, purtând simplul titlu Muslim Studies (Muhammedanische Studien) iar el susţine că hadith, vastul volum de zicale şi activităţi atribuite profetului Islamic Muhammad, este lipsit de validitate istorică.In loc să aducă detalii verificate despre viaţa lui Muhammad, Goldziher a stabilit că « hadith » a apărut două sau trei secole mai târziu, prin dezbateri asupra naturii Islamului.
(Asta este lafel cum astăzi Americanii dezbat cel de-al doilea Amendament la Constituţie, care se referă la dreptul de de a purta arme, bazându-se pe noile descoperiri legate de transmisiile orale datând din vremurile lui George Washington şi Thomas Jefferson.Fireşte cotările lor ne-ar informa nu despre ce s-a discutat acum 225 de ani ci despre vederile lor curente.)

Portretul lui Ignaz Goldziher.
De la Goldziher încoace, savanţii au urmărit fervent ideile lui, adâncindu-le şi dezvoltându-le într-un întreg document edificator asupra istoriei timpurii a Islamului, document care dispută aproape fiecare detaliu al vieţii lui Muhammad, după cum a fost ea înţeleasă în mod convenţional – născut în 570 A.D., mort în 632.Insă această istorie revizuită a rămas un secret virtual printre specialişti. De exemplu, Patricia Crone şi Michael Cook, autorii lucrării synoptice Hagarism (Cambridge University Press, 1977) au scris în mod deliberat, oblic, ascunzându-şi astfel mesajul.

Coperta la Hagarism.
In prezent totuşi, doi savanţi, în mod separat, au pus punct secretelor: Tom Holland cu In the Shadow of the Sword(Doubleday) şi Robert Spencer cu Did Muhammad Exist? (ISI). Dupa cum sugerează aceste titluri, Spencer este autorul mai abrupt astfel că aici, voi pune accentul pe el.
Scris bine, într-un stil sobru şi clar, el începe prin a demonstra inconsistenţele şi misterele printr-o descriere convenţională asupra vieţii lui Muhammad, a Koranului şi a Islamului timpuriu. De exemplu, în timp ce Koranul insistă asupra faptului că Muhammad nu a săvârşit miracole, hadith-ul îi acordă puteri taumaturgice – multiplicarea hranei, vindecarea răniţilor, obţinerea apei din pământ şi din cer, ba chiar trimiterea de fulgere din piconul său. Care este adevărul ? Hadith susţine că Mecca a fost un mare centru comercial deşi în mod curios, datele istorice nu arată deloc acest lucru.
Aparenţa Creştină a Islamului timpuriu nu este mai puţin ciudată, mai specific, "teme ale textului Creştin stau la baza Qur'an-ului."Inţelese corect, aceste teme elucidează pasaje de altfel de ne înţeles. Citit convenţional, versul 19 :24 spune că Maria aude o voce ireală pe când îl naşte pe Isus, " Nu fi tristă, Dumnezeu a săpat un pârâiaş sub tine." Revizioniştii transformă aceasta într-o versiune mai sensibilă(şi Creştin pioasă), "Nu fi tristă, Dumnezeul tău a făcut această naştere legitimă." Versuri neaşteptate despre " Noaptea Puterii", comemorând prima revelaţie al lui Muhammad, are sens când este înţeleasă ca o descriere a Crăciunului. Capitolul 97 din Koran invită surprinzător pe cititori spre un Eucarist.

Coperta la Did Muhammad Exist?
Dezvoltând pe această bază Creştină, revizioniştii emit un postulat reprezentând o noua versiune radicală asupra Islamului timpuriu. Notând că nici monedele nici inscripţiile datând din secolul al 7-lea nu-l menţionează pe Muhammad, ori Koran-ul, ori Islamul, ei trag concluzia ca noua religie nu a apărut până cam 70 de ani după aşa zisa moarte a lui Muhammad.
Spencer găseşte că "primele decade ale cuceririlor Arabe îi arată pe aceştia nu drept credincioşi în Islam, după cum ştiam ci ca adepţi ai unei credinţe vagi [Hagarism, bazat pe Abraham şi Ishmael], cu legături la anumite forme ale Creştinătăţii şi Judaismului." Foarte pe scurt: "tradiţia Islamică a lui Muhammad nu a existat,ori dacă el a existat, atunci era substanţial diferit de felul cum îl portretizează acea tradiţie"- şi anume un lider rebel Anti Trinitate Creştină din Arabia.
Abea pe la 700A.D. pe când conducătorii noului şi vastului imperiu Arab au simţit nevoia de unificare a teologiei politice, ei au pavat drumul spre religia Islamică. Personajul cheie în această întreprindere apare a fi fost brutalul guvernator al Irakului, Hajjaj ibn Yusuf. Nu este de mirare, scrie Spencer, că Islamul este "o religie politică profundă" cu proeminente calităţi marţiale şi imperiale.
Această istorie revizionistă nu este un exerciţiu academic în deşert ci, după cum Judaismul şi Creştinismul au trecut printr-o severă critică în urmă cu 150 de ani, o adâncă dispută a credinţei plină de încercări.Ea va lăsa probabil Islamul ca o religie mai puţin literală şi doctrinară cu implicaţii în particular benefice în cazul Islamului, ancorată încă în doctrine de supremaţie şi mysogenie.Aplauze deci pentru planurile de a traduce Did Muhammad Exist? în limbile majore Musulmane şi de a o face disponibilă gratis pe Internet. Lăsaţi revoluţia să înceapă.