Thursday, November 30, 2017

Paula Bieler (SD): För övrigt, de medicinska ålderstesterna riktar inte in sig på 18-årsmarkörer, utan mognad som sker "några år efter".


Paula BielerVerifierat konto

@PaulaBieler

Envis tvångsoptimist med mål att lämna över ett bättre Sverige än jag fick. Riksdags- och VU-ledamot, (SD). Talesperson i frågorna migration och jämställdhet.
Uppsala, Sverige