Sunday, November 26, 2017

Geert Wilders: Now is the time to fight back.Geert WildersVerifierat konto

@geertwilderspvv

Voorzitter Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV). Chairman Party for Freedom (PVV), Member of Parliament, Netherlands.
Den Haag