Monday, November 12, 2018

Dr. Andrew Bostom: Før der var "rohingyaer" ...

För att läsa hela texten i dansk översättning från engelskan, klicka vänligen på länken:
Før der var "rohingyaer" ...
... førte koloniserende bengalske muslimer jihad i Myanmar - og det fortsætter for fuld kraft
Af Andrew G. Bostom
Oversættelse af: Before There Were “Rohingyas” ...
Kilde: Dr. Andrew Bostom, 15. september 2017
Udgivet på myIslam.dk: 23. oktober 2017
Med hjælp fra regionale jihad-støtter - Bangladesh, Pakistan og Saudi-Arabien, og endog bistået af jihad-mandskab fra det "moderat muslimske" Indonesien- fører jihad terror-organisationerne fra Arakan/Rakhine i 2017 den samme jihad som deres bengalsk muslimske kolonialist-forfædre fra "Den Muslimske Befrielsesorganisation" og "Mujahid-partiet" - fra august 1951 kaldet "rohingya" - førte i tiden omkring 2. Verdenskrig.
*****
Som vi skal se, blev buddhisterne på det indiske subkontinent for omkring 800 år siden underkuet til noget nær udryddelse af hærgende jihad. I dag sker det samme for deres etnisk udrensede trosfæller længere mod syd i Arakan-provinsen i det vestlige Myanmar. Den britiske Indien-historiker, Vincent Smith, har - udelukkende baseret på triumferende muslimske kilder - beskrevet de katastrofale følger, som det sene 12. århundredes jihad-razziaer [angreb] havde for de buddhistiske samfund i det nordlige Indien, centreret omkring Bihar:
"Den muhamedanske historiker, ligeglad med de indbyrdes forskelle mellem afgudsdyrkere, fortæller, at flertallet af indbyggerne var 'glatbarberede brahmanere', som alle blev langt under sværdet. Han mener tydeligvist buddhist-munke, da han var informeret om, at hele byen og fæstningen blev anset for at være et universitet, hvilket navnet Bihar betyder. Et stort bibliotek blev ødelagt. Da sejrherrerne ønskede at vide, hvad bøgerne kunne handle om, var intet menneske, der kunne forklare deres indhold, blevet efterladt i live. Uden tvivl blev det hele brændt. De mange billeder, der anvendtes under middelalderlig buddhistisk tilbedelse, hidsede altid de fanatiske muslimske krigere op til et sådant raseri, at ingen pardon blev givet til afgudsdyrkerne. Asken fra de buddhistiske helligdomme i Sarnath nær Benares vidner stadig om billedstormernes raseri. Mange af den gamle indiske civilisations ædle monumenter blev uopretteligt ødelagt under de tidlige muhamedanske invasioner. Disse invasioner var fatale for buddhismens eksistens som en organiseret religion i det nordlige Indien, hvor dens styrke hovedsagelig lå i Bihar og visse tilstødende områder. De munke, der undslap massakren, flygtede og blev spredt over Nepal, Tibet og mod syd. Efter år 1200 er sporene efter buddhismen i øvre Indien svage og utydelige."
Bekræftende vidnesbyrd om den muslimske ødelæggelse af buddhistiske templer og situationen for buddhistiske samfund i det nordlige Indien (dvs. Bihar) i begyndelsen af det 13. århundrede e.Kr. set fra ofrenes bedrøvelige synspunkt, er nedfældet i krøniken skrevet af Dharmasvamin, en højtuddannet tibetansk munk, der rejste gennem denne region fra 1234 til 1236 e.Kr.
Otte århundreder senere skrev dr. Aye Chan, professor i sydøstasiatisk historie ved Kanda Internationale Universitet i Japan, et åbent brev til FN's daværende generalsekretær Ban Ki Moon den 14. november 2014, der påviste de gennemskuelige, hvis ikke "anstrengte forsøg" på - fra det nordvestlige Myanmars bengalske muslimske indvandreres side - "at fjerne Rakhines [Arakans] egen [buddhistiske] etniske identitet fra det rakhinske folk."
Et årti forinden skrev dr. Chan en uhildet analyse [“The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar),” SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479- 8484] af oprindelsen til den bengalske muslimske jihad i det vestlige Myanmar fra slutningen af det 19. årh. til tiden omkring 2. Verdenskrig - forankret i den samme tidløse islamiske institution for ekspansionistisk jihad, som eliminerede den buddhistiske civilisation i det nordlige Indien. Kernen i dr. Chans resultater afslørede disse bengalske muslimske indvandreres "irredentisme" [kamp for genforening med deres moderland, o.a.]. Som afvisning af dette skrev han, at "gennem successive generationer er deres etnicitet og islam" forblevet umulige at skelne fra hinanden, således at disse muslimer af bengalsk oprindelse nu udgør "en etnisk og religiøs minoritetsgruppe i republikkens vestlige udkant", som til stadighed truer både Myanmars autonomi og sikkerheden af de tilbageværende indfødte buddhister i Arakan. Desuden blev de bengalske muslimske indvandrere i den vestlige Myanmar-region, Arakan/"Rakhine", end ikke kaldt "rohingyaer", før ordet første gang blev brugt i et essay i Guardian Daily den 20. august 1951, med titlen "The Sudeten Muslims"
Det følgende er et sammendrag af, hvordan dr. Chans tankevækkende analyse understreger den kritiske rolle af jihad i skabelsen af denne regionale konflikt, herunder nøgleekstrakter fra hans tekst.
...Andrew G. Bostom, MD, MS, er assisterende professor i medicin på Brown University Medical School.
Han er forfatter til:
The Legacy of Jihad, Prometheus Books (2005),
The Legacy of Islamic Antisemitism, Prometheus Books (2008),
Sharia Versus Freedom. The Legacy of Islamic Totalitarianism, Prometheus Books (2012),
The Mufti's Islamic Jew Hatred. What the Nazis Learned From the 'Muslim Pope', Bravura Books (2013) og
Iran's Final Solution for Israel. The Legacy of Jihad and Shi'ite Islamic Jew-Hatred in Iran, Bravura Books (2014).