Monday, October 30, 2017

Andra utsatta trängs undan när nyanlända får förtur till bostad

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nyanlanda-far-fortur-till-bostad-andra-utsatta-trangs-undan

Andra utsatta trängs undan när nyanlända får förtur till bostad

Att nyanlända som anvisats till en kommun har rätt till en bostad har gjort att andra utsatta grupper trängts undan. Det visar en ny sammanställning av länsstyrelsernas lägesrapport.
– Det handlar till exempel om personer som har fått sitta kvar på olika behandlingshem, säger Thed Carlsson, verksamhetschef vid socialtjänsten i Hässleholm.
...
Men det är inte bara nyanlända som behöver billiga bostäder. Det gör även unga, studenter och personer som ska slussas ut från olika institutioner och behandlingshem. Och enligt en sammanställning från landets länsstyrelser så har personer från dessa grupper fått stå tillbaka när anvisade nyanlända fått gå före. Kommunerna är nämligen skyldiga enligt lag att ordna bostad åt de nyanlända som av Migrationsverket anvisats dit.

Får vara kvar på behandlingshem

Cirka 60 procent av alla kommuner ser så kallade undanträngningseffekter i någon grad.
– Konsekvensen blir att andra som behöver bostad blir utan. De är vi inte skyldiga att tillgodose en bostad, säger Thed Carlsson, verksamhetschef vid socialtjänsten i Hässleholm, och fortsätter:
...

”Förkastligt ur individperspektiv”

Att personer blir kvar på behandlingshem eller institutioner gör att notan för kommunen och skattebetalarna blir betydligt dyrare. I Hässleholm kostar en plats på ett HVB-hem 3.000 kronor per dygn, en stor skillnad jämfört med en lägenhet med en hyra på runt 5.000 kronor i månaden.
....
Och om läget är akut nu kommer det förmodligen att bli ännu värre. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, kan närmare 100.000 personer med uppehållstillstånd komma att behöva bostad det närmsta året.