Sunday, August 13, 2017

Sven-Olof Sällström: Otyget med "Avsteg från lagen" sprider sig i myndighetssverige. Bananrepubliken tar plats.
Sven-Olof Sällström

@SvenSallstrom


Riksdagsledamot Sverigedemokraterna