Sunday, August 13, 2017

Stockholmssnut: Agera nu för satan! @dan_eliasson @johanssonmorgan PING hela kommenderingsledningen! Nu räcker det!
Stockholmssnut

@Stockholmssnut


Polis i yttre tjänst sedan 15 år. Privata åsikter på ett privat konto. Politik/försvar/samhällsfrågor. Ständigt 1,25 meter bakom den vänliga människan.