Sunday, August 06, 2017

Richard Herrey (M): Läs båda rubriker. Lägligt placerade i tidning. Ska han stoppa stöldligorna själv månne?
Richard Herrey

@RichardHerrey

A lucky guy. Father Husband Grandpa Singer Composer Radiohost Musical Producer HardRockGeneralManager. ...and yes - Eurovision Song Contest winner.

Sweden