Saturday, August 05, 2017

Pierre Durani: Den antivita aktivisten Musa får väldigt gärna flytta till ett mindre vitt land så han ej känner sig rädd. Typ hans eget hemland Somalia.
Pierre Durrani

@pierredurrani

Järnapatriot med ferala ambitioner - Teol kand - religionsintresserad agnostiker

Järna