Sunday, August 13, 2017

Nuri Kino: Rapporteringen från demonstrationen på Medborgarplatsen är undermålig.
Nuri Kino

@KinoNuri

Investigative reporter, filmmaker, author, ME & minority rights expert. Founder of A Demand For Action (ADFA). Sweden's role model 2015, voted Dagen's readers.
Sweden-Iraq-Syria-Turkey