Thursday, August 24, 2017

Contra Nu: #migpol En iranier jämför islams Muhammed, med judarnas Yeshua och de kristnas JesusContra Nu


@ContraNu

http://www.contra.nu/