Tuesday, August 01, 2017

Carina Hägg: Biskop Brunne hängiven stöd till samverkan med #MuslimBrotherhood o vem bryr sig men ett tweet om Löfven gav storm (förstår)
Carina Hägg

@CarinaHagg


Senior Adviser AB men twittrar som privatperson.